Danmarks Strandguide - Djursland


Den gode tur

... starter altid med god planlægning hjemmefra

På vej til stranden

Med det rette tøj, mad og drikke, solcreme om sommeren, vindtæt og lunt tøj om vinteren, og altid faste aftaler med nogen derhjemme. Hvor tager du hen, hvem er du sammen med og hvornår er du hjemme?

Med klare aftaler for tid og sted kan familie og venner nå at reagere, hvis uheldet er ude både til lands og vands. En sommerdag kan aftalereglerne synes ”pjattet”, en vinterdag giver det bedre mening.

Året rundt redder klare aftaler menneskeliv, så hvorfor fravælge dem?

Adgangs- og opholdsregler på strande, kyster og klitter

I lovens § 22 hedder det, at "strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarige ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation."
 • Man må bade og opholde sig på stranden i kortere tid – dvs. ikke længere end ”en dag”, men gerne om natten.
 • Adgang sker på eget ansvar.
 • Man må sove på stranden – også i sovepose – men det er ikke tilladt at sætte telt eller lignende op.
 • På strande, kyster og klitter er det tilladt at færdes til fods, at trække cykler, barnevogne og lignende samt for handicappede at anvende kørestole og 3-hjulede knallerter.
 • På klitfredede arealer er sidstnævnte dog kun lovligt på anlagte veje og på ubevokset strandbred.
 • Det er tilladt at have en båd uden motor, som f.eks. en kajak, liggende på strandbredden under sit ophold på stranden.
 • I perioden 1. april til 30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr.
 • Man må gerne tænde bål på stranden, men ikke i bevoksede, klitfredede arealer. Lokale brandvedtægter samt andre love og regler kan dog forbyde det på den pågældende lokalitet.
 • Ridning er tilladt i perioden fra den 1. september til den 31. maj på den ubevoksede strandbred, hvis der er lovlig adgang til den.
 • På privatejede strandbredder, kyster og klitter må man ikke opholde sig eller bade nærmere end 50 meter fra beboelsesejendomme. Ejeren må ikke forhindre eller vanskeliggøre adgangen til stranden.
 • På strandarealer, som inden 1916 blev udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, gælder ovenstående ikke. Undtagelsen gælder også havne- og forsvarsanlæg
Uanset om det er en privat eller offentlig strand, så tag hensyn til andre og til den fantastiske natur og legeplads, som de danske kyster er.

Naturbeskyttelsesloven

Bliv klog på strøm og vind

Inden du går i vandet, er det en god idé at undersøge vandforholdene. Hvor hurtigt bliver det dybt? Blæser vinden dig væk fra land eller ind mod land? Er der store bølger? Kan du se et revlehul? Hvordan er strømmens retning? Her får du nogle tips at pejle efter, når du står der.
 • Vindens retning kan du se ved at kigge på flag og røg fra skorstene. Du kan også lade en håndfuld tørt sand glide ud mellem fingrene og se hvad vej, det blæser. Der er flere brandmænd ved fralandsvind. Brug aldrig oppusteligt legetøj, luftmadrasser, gummibåde og badebolde ved fralandsvind. Klitter kan give læ og betyde, at vinden ikke opleves særlig kraftig på stranden. Men ude i vandet kan vindstyrken være højere, så uopmærksomme svømmere alt for hurtigt blæser til havs.
 • Strandens dybde afhænger af bundforholdene. Hvis stranden skråner stejlt mod vandet, er der stor sandsynlighed for, at du er på en stejlstrand. Det betyder, at vanddybden hurtigt stiger, og at du skal være forberedt på vanddybder, hvor du ikke kan bunde. Hvis der er store bølger, som bryder på strandbredden, er det også et tegn på stor vanddybde tæt på kysten.
 • Hvis stranden er bred og ikke skråner stejlt mod vandet, er det tegn på en flad strand, som typisk har revler. Vanddybden på flade strande varierer meget. Det er ofte muligt at bunde på revlerne. Det er til gengæld ikke sikkert, at du kan bunde i vandet mellem revlerne, også kaldet truget.
 • Du kan bestemme strømmens retning ved at kigge efter vandets bevægelse i vandoverfladen. Hvis bølgerne skummer i vandoverfladen, så læg mærke til, hvor skummet bevæger sig hen. Ved kraftig pålandsvind kan du måske observere udstrømning i et revlehul (også kaldet hestehul), hvis vandoverfladen er urolig, grumset og/eller skummet. Kig efter hvor bølgerne bryder. Hvis der er et sted med mindre brænding, kan det være tegn på et revlehul, fordi bølgerne ikke bryder i samme omfang her som på revlen. Revlehuller er farlige, fordi du kan blive fanget i en stærk strøm.
 • Hvis du bliver fanget i et revlehul, skal du ikke kæmpe imod. Prøv at bevare roen og lad dig glide med strømmen. Du bliver ikke trukket ned, og når du er forbi hullet, kan du roligt svømme til siden og så tilbage til kysten.

Blå Flag

Når det Blå Flag vajer på en badestrand, har du sikkerhed for badevand af god kvalitet. For at opnå tildelingen af det ”Blå Flag” skal en række kriterier være opfyldt, blandt andet at der som minimum bliver taget ti prøver af badevandet sommeren igennem for løbende at kontrollere for bakterier og alger. Er kvaliteten for dårlig, må det blå flag stryges.
Blå Flag betyder mere end det. Det er også et tegn på, at her er toiletforhold, redningskrans, adgang for handicappede, skiltning, rengøring af både stranden og faciliteterne og arrangementer om naturen og miljøet omkring strandene.

Det koster penge og arbejdsressourcer for kommunerne at opretholde Blå Flag-ordningerne, og derfor vælger de fleste kommuner at satse på enkelte strande. Badevandskvaliteten er fin på langt de fleste danske strande, også selv om de ikke har blåt flag. I 2011 havde alle badestrande på Djursland fin badevandskvalitet, og der var ingen badeforbud.

Læs mere om Blå Flag

De 5 baderåd

Husk de 5 gode baderåd:
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne
Ud over de 5 baderåd gælder nogle helt almindelige regler, som vi også kender fra trafikken. Lad være med at bade, hvis du har drukket alkohol, er træt, syg eller utilpas. Råb aldrig om hjælp for sjov, og leg ikke farlige lege i vandet. For eksempel ved at skubbe til andre, dukke dem under vand, konkurrere om hvem der kan holde vejret under vand i længst tid eller lignende. Lad desuden altid promillerne blive hjemme. Alkohol og vand er en meget farlig cocktail. I hver fjerde badeulykke har alkohol været involveret!

Kilde: www.respektforvand.dk

Hensynsfuld færdsel og ophold

Hensynsfuld adfærd på stranden er vigtig for både dyr og mennesker..
Vi er ikke alene, når vi færdes i naturen. Rundt omkring summer det af liv – noget kan vi se, høre og dufte, mens andet er så sky eller småt, at vi næsten aldrig lægger mærke til det. I naturen er vi ansvarlige for vores handlinger. Hensyn til naturen og den næste gæst skal stå i centrum – her er seks gode råd:
Tænk på den næste gæst
Det er altid et godt udgangspunkt at færdes, så dine efter¬følgere ikke kan se, at du har været der. Tag alt affald med hjem, og ryd ordentligt op, hvis du har tændt bål eller lavet andre aktiviteter, som sætter spor.
Tag hensyn til de små
Især om foråret, når der er æg og unger, har dyrene brug for fred og ro. Lad være med at røre sælunger, fugleunger, rålam eller andre dyreunger, som ligger alene. Mange dyreunger ligger alene en meget stor del af døgnets 24 timer – det er helt naturligt.
Respekt for skilte
Det er vigtigt altid at respektere skilte, også selv om du tvivler på deres rigtighed. Hvis du finder skilte, som efter din opfattelse er ulovlige, eller hvis du oplever, at adgangen til et ellers åbent område er forhindret, skal du kontakte kommunen.
Privat eller offentlig
Ofte er reglerne for færdsel afhængig af, hvorvidt området er privat eller offentligt ejet, hvilket kan være svært at vide. En lille huskeregel er, at der på statens arealer er placeret en rød pæl og ofte også et kort over området ved de adgangsveje, der bruges mest. Er du i tvivl, er det altid en god ide at spørge sig frem.
Hold hunden i snor
Hunde elsker også naturen, og det er rart at se dem tumle omkring. Derfor er hunde også meget velkomne i naturen – de skal blot være i snor. Eneste undtagelser er i de særlige hundeskove og på strande i perioden fra den 1. oktober til den 31. marts. Husk også, at hunden altid skal være i snor, hvis der er græssende husdyr i nærheden.
Spørg gerne om lov
Glem ikke, at grund¬ejeren gerne må give lov til mere, end loven foreskriver. Det kan derfor altid betale sig at spørge om lov til at færdes på anden mands jord – specielt hvis man er i tvivl. En venlig henvendelse giver ofte et positivt resultat.

Offentlig/privat strand

Alle har adgang til de danske kyster. Selv om der findes både offentlige og private strande, gælder der en slags allemandsret næsten overalt.
Siden er befolkningens ret til at bruge de danske kyster blevet fastslået flere gange i forskellige love. I praksis betyder det derfor ikke så meget, om en strand er privat eller offentlig – man har under alle omstændigheder ret til at færdes på stranden, og man må også godt lægge sig til at solbade. Alle badebroer er desuden offentligt tilgængelige, også når der står 'privat' på dem. Det er en betingelse for at få lov at stille en badebro op, at de ikke er reserveret en bestemt skare, men kan benyttes af alle badegæster.

Den største forskel på et privat og et offentligt strandareal er adgangen til det. Man har altid lov at færdes på private veje til fods og som regel også på cykel. Men ejeren kan forbyde motorkørsel. Så når du tager til en privat strand, kan du ikke være sikker på, at der er adgang hele vejen i bil. Du kan i bogen her læse under hver enkelt strand, om den er offentlig eller privat, og der står også, om der er parkeringsplads tæt ved stranden.

Linkliste

Albertinelund Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Blushøj Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Cafe Moeslund, Ebeltoft
Cafe ved havnen i Ebeltoft og forhandler af bogen

Dalgård Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Danhostel Ebeltoft
Vandrerhjem og forhandler af bogen

Danmarks Flora
Bestemmelsesnøgle på nettet til Danmarks planter og blomster

Danmarks Fugle og Natur
Informationer og webforum om flora og fauna

Danmarks Meteorologiske Institut
Alt om vejr, klima og hav

Danmarks Naturfredningsforening
Naturbeskyttelse, ture og aktiviteter

Danmarks Sportsfiskerforbund
Kurser, ture og formidling

Dansk Amatør Geologisk Union
Geologi, formidling, ture og aktiviteter

Dansk Brætsejler Organisation
Stævner og uddannelse

Dansk Camping Union
Camping, faciliteter og formidling

Dansk Hanggliding & Paragliding Union
Kurser og aktiviteter

Dansk Naturist Union
Nøgenbadning, ture og oplysning

Dansk Ornitolog Forening
Ornitologi (fugle), formidling, ture og aktiviteter

Dansk Sejlunion
Sejlads, turbøjer, stævner, formidling og aktiviteter

Dansk Sportsdykkerforbund
Sportsdykning, uddannelse og aktiviteter

Dansk Vandrelaug
Vandreture, formidling, ture og aktiviteter

Danske Naturister
Nøgenbadning, ture og oplysning

DCU Mols Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Dronningens Ferieby
Ferieby og forhandler af bogen

Dråby Strand Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Ebeltoft Strand Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Farvandsvæsnet
Prognoser for vind, strøm, bølger m.m.

Fjordcentret, Voer
Seværdighed og forhandler af bogen

Fornæs Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Fregatten Jylland, Ebeltoft
Seværdighed og forhandler af bogen

Friluftsrådet
Friluftsliv, formidling, aktiviteter og faciliteter

Gammel Estrup Herregårdsmuseum
Museum og forhandler af bogen

Gjerrild Nordstrand Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Glasmuseet Ebeltoft
Museum for glaspusteri

Glaspusteriet Møller & Rønholm
Glaspusteri og forhandler af bogen

Havkajakroerne
Træf og viden om havkajak

Havkajaksamrådet
Træf og viden om havkajak

Hestehaven Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Kaløvig Strandgård Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Kattegatcentret
Akvarium, dykker-, haj- og havcenter

Molsbolsjer, Ebeltoft
Bolsjekogeri, salg af bolsjer og forhandler af bogen

Nationalpark Mols Bjerge
Nationalpark på Djursland

Norddjurs Kommune
Forvaltning og formidling

Randers Turistbureau
Turistbureau og forhandler af bogen

Rosenholm Slot
Slot/seværdighed og forhandler af bogen

Rugaard Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Rønde Vandrehjem
Vandrerhjem og forhandler af bogen

Rådet for Større Badesikkerhed
Formidling og aktiviteter

Skru ned for solen
Solbeskyttelse

Syddjurs Kommune
Forvaltning og formidling

Sølystgård Camping
Campingplads og forhandler af bogen

Søsportens Sikkerhedsråd
Sikkerhed til søs, diverse foldere om sikkerhed

Teltpladser
Primitive overnatningspladser

Ud i Naturen
Friluftlivskort med aktiviteter og faciliteter

VisitDjursland
Turisme på Djursland