Danmarks Strandguide - Djursland


Ålerne - Ebeltoft Færgehavn Vest

Digesvaler og fortidsdrama

Ålerne er først og fremmest strand for en lille sommerhusbebyggelse, fredelig og med få besøgende. Der er smuk udsigt over til Mols Bjerge, ikke mindst når solen går ned.
Vis mere information

De fleste af kysterne rundt om Ebeltoft er flade, men ved Ålerne lige vest for færgehavnen sker der noget. Brat går stranden i vejret og leverer nogle nøgne skrænter, som geologikyndige kan få en dramatisk fortælling ud af. Lagene af moræneler fortæller om isens kraft, der har rykket rundt på jord, grus og ler efter forgodtbefindende. I miniformat er det faktisk en stor del af hele nationalparkområdets skabelsesberetning, der kan læses her.

På stranden og i skrænterne ses store sten, der fortæller noget om, hvor isen er kommet fra. Ledeblokke kaldes de, og lige her findes forskellige. En af dem, som er lettest at genkende, er ’blomkålssten’, som rigtigt hedder kinnediabas, men altså ser ud som om, den har et blomkålsmønster. Den kommer fra Kinnekulle og omegn ved den svenske sø Vänern og er bragt hertil med isen.

Sandsten fra de baltiske lande fortæller, at isen senere er kommet fra sydøst. Skredklinterne har huller foroven, det er digesvalernes reder. I det hele taget er her mange fugle, og i træktiden forår og efterår er området omkring Øer og færgehavnen et af de steder, hvor fugletrækket kan ses bedst.

Hvis man gerne vil have fred og ro til sin badetur, er området her et godt bud. Godt nok kan man høre både færger og vindmøller, men her er uforstyrret, og vandet er klart og friskt. Bunden er en blanding af ler, sand, tang og sten. Det gør også området velegnet til at snorkle.

Om aftenen er her særligt fredfyldt, og solnedgangen over havet med kig til Mols Bjerge, Dragsmur, Helgenæs og Samsø er ubetalelig.


ParkeringBadningMiddeldybt vandNudismeFiskevandSnorklingHavkajakWindsurfingKitesurfingVandringFuglelokalitetGeologi
  • Område: Sydkysten
  • Koordinater:
    56° 9'40.79"N 10°39'32.62"E
    (56.1613 10.6591)
  • Sydvestvendt sand- og stenstrand
  • P-plads ved Færgehavnslagunen
  • Privat og offentligt område
  • Side i bogen: 137
Minikort af Djursland/Anholt

Uddrag fra Feltguiden

Strengetang

Strengetang

Strengetang forekommer overalt ved de danske kyster hvor algearten danner tætte bevoksninger på muslingebanker og sten, især i beskyttede fjorde. De strengeormede brunalger bliver op til 3-4 m lange.

Læs mere

Havtorn

Havtorn

Havtorn findes vildtvoksende på skrænter og i klitter med fuld sol, og er en hårdfør busk som let kendes på sine orangerøde frugter. Planten optræder gerne som pionerplante på kalkrige golde jorde, hvor andre planter har svært ved at trives.

Læs mere

Klik her for at se flere strand-fakta fra Feltguiden