Danmarks Strandguide - Djursland


Karlby Klint

Kamæleonklinter

England har "The White Cliffs of Dover", Djursland har Karlby og Sangstrup Klint. Her er kalk skabt af bittesmå dyr for 65 millioner år siden blevet til høje klinter, der lyser i morgensolen.
Vis mere information

I morgenlyset og i den sene aftenrødme på en stille dag virker de så lokkende som ”the white cliffs of Dover”, Karlby-klinterne, der er begyndelsen på Djurslands hvide klinter. I stormvejr tårner de sig mørkt og næsten truende op over det oprørte Kattegat. De stejle, forstenede rester af et mere end 60 millioner år gammelt hav er kamæleoner, der skifter farve efter vejr og lys.

Karlby Klint hænger sammen med den endnu højere Sangstrup Klint, kun adskilt af en bred ådal, og man kan gå langs vandet til både Gjerrild Klint og Sangstrup. Men hold øje med vandstanden! I højvande forsvinder stranden nogle steder helt, og det er ikke lige sådan at finde et sted at komme op.

Badeture skal man ikke regne med her, men dykkere og snorklere kan få fantastiske og meget særprægede oplevelser, som ellers er svære at få i Danmark ellers. Kalkpladerne skyder sig langt ud i vandet og giver sprækker og huler til mange fisk og smådyr og imponerende tangskove med et væld af forskellige arter. Kalken formodes at være en af årsagerne til, at her er ørreder om vinteren på denne del af kysten. I solskin giver den hvide kalk et helt særligt lys, men er der pålandsvind, er vandet som regel helt mælkehvidt af kalk, og så er der ikke meget at se.

Det er muligt at finde forstenede søpindsvin og andre rester fra det varme, forhistoriske hav, der engang dækkede landet her. Ofte ligger forsteningerne kapslet ind i stenene, som man kan flække, hvis man har en hammer med. Husk beskyttelsesbriller! Man må ikke hugge sten ud af skrænten, men gerne flække løsblokke, der ligger på stranden.


ParkeringDybt vandFiskevandSnorklingHavkajakVandringGeologi
  • Område: Nordkysten
  • Koordinater:
    56°29'38.74"N 10°52'15.43"E
    (56.4941 10.871)
  • Nordøstvendt sandstrand
  • P-plads
  • Privat strand
  • Side i bogen: 209
Minikort af Djursland/Anholt

Uddrag fra Feltguiden

Havørred

Havørred

Havørreden træffes overalt langs Danmarks kyster og lever både i salt og ferskvand. Om vinteren gyder fisken i åer og bække, mens sommeren tilbringes ude på de åbne og salte kyster, hvor den æder store mængder sild, tobis og rejer.

Læs mere

Søstjerne (alm.)

Søstjerne (alm.)

Den Almindelige Søstjerne er et smukt, men grådigt rovdyr, som vrister blåmuslingeskaller fra hinanden med armene. Når skallen er åbnet, krænger søstjernen sin mave ind i byttet og fortærer det. Søstjernen bliver op til 50 cm.

Læs mere

Klik her for at se flere strand-fakta fra Feltguiden