Danmarks Strandguide - Djursland


Anholt Fyr og Totten

En vildmark i og ved vandet

Turen til Anholt Fyr er en klassiker, og undervejs passerer man noget af Danmarks mest særprægede natur. Yderst er der sælreservat med mulighed for at se Danmarks største rovdyr, gråsælen.
Vis mere information

Har vi vildmark i Danmark? Ikke i stor målestok, men Anholt og havet omkring øen huser et enestående liv, der på mange måder kan siges at være en slags vildmark. Lavheden Ørkenen er Nordeuropas største ørkenområde med mange sjældne planter. Og langs Anholts nordlige kyster er fuglelivet så rigt, at det er internationalt beskyttelsesområde og et af Europas vigtigste områder for andefugle. Ikke mindst edderfuglene har en forkærlighed for Anholt. Sildemågen har sin største koloni her og den lille dværgterne sit tredjestørste ynglested.

Men stjernerne ved Anholt Fyr og sandspidsen Totten er sælerne. Her er både spættet sæl og gråsæl i store flokke. Sælreservatet er lukket for offentligheden, for sælerne er sårbare over for forstyrrelser, når de har unger. Men der er kikkert og kig til de velpolstrede pattedyrs privatliv, når de hygger sig på stranden. Sælerne har før været en vigtig del af indtægten på Anholt og har forsynet øboerne med skind, tran og kød, lige som de har været en handelsvare.

En anden vigtig indtægt ser man også minder om på vejen herop: Skibsvragene. Dykkere strømmer til Anholt, for det er et af de bedste steder at vragdykke, der ligger vrag i hundredvis. På få årtier i 1800-tallet forliste 150 skibe, viser øens optegnelser. Vraggodset var en velsignelse for øboerne, der havde organiseret sig, så byttet blev bedst muligt fordelt. Overlevede skibets ejer, fik vedkommende to-tredjedele af strandingsgodset, resten blev delt ud mellem øboerne.

En tur herud kan passende gå gennem Ørkenen den ene vej og langs stranden den anden. Men hav godt med vand og solcreme med - der er ingen forsyninger undervejs på den ca. 25 kilometer lange strækning.


BadningMiddeldybt vandNudismeVandringFuglelokalitet
  • Område: Nordkysten
  • Koordinater:
    56°44'14.49"N 11°39'2.08"E
    (56.7374 11.6506)
  • Nordvendt sandstrand
  • Ingen bilkørsel
  • Offentlig og privat strand
  • Side i bogen: 196
Minikort af Djursland/Anholt

Uddrag fra Feltguiden

Strandarve

Strandarve

Strandarve er en saftig lille hårdfør plante som vokser på sandstrande og strandvolde, hvor sandet gemmer næring fra rådnende tangplanter. Den tåler saltvandssprøjt og vokser hurtigt op igen, hvis den dækkes af flyvesand.

Læs mere

Engelskgræs

Engelskgræs

Engelskgræs er meget almindelig på strandenge og ved saltede vejrabatter, hvor den om foråret danner et imponerende og romantisk blomsterdække. Særlige saltudskillende kirtler gør den hårdfør overfor salt i jordbunden.

Læs mere

Klik her for at se flere strand-fakta fra Feltguiden